Ընտանեկան Բժիշկների Հայկական Ասոցիացիա

Կոմիտաս 49/4

[email protected]

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Առաքելությունը. Նպաստել` անհատի, ընտանիքի եւ համայնքի կյանքի որակի բարելավմանն ու առողջությանը` մասնագետների որակավորման բարձրացմամբ, ընտանեկան բժշկության քարոզչությամբ, ուսուցմամբ, ծառայությունների մատուցմամբ, տեղեկատվության տարածմամբ:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ