ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

http://hea.am/

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Հասարակական կազմակերպությունը իր անդամների շահերի ընդհանրության հիման վրա, հոգևոր և ոչ նյութական այլ պահանջմունքների բավարարման նպատակով ստեղծված կամավոր հասարակական միավորման տեսակ է, որը գործում է ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ Օրենսդրության, ՀՀ միջազգային պայմնագրերի և իր կանոնադրության հիման վրա:

Կազմակերպությունը գործում է օրինականության, կամավորության, անդամների իրավահավասարության ինքնակառավարման, անդամության կամավորության, ղեկավարման կոլեգիալության և հրապարակայնության սկզբունքներով:

Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում անկախ է պետական ու տնտեսական մարմիններից, քաղաքական ու հասարակական կազմակերպություններից:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ