Սամվել Գևորգյան

Մաշկաբան- վեներոլոգ

+374 10 24 20 24

ԳՆԱՀԱՏԵԼ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

  Իզմիրլյան ԲԿ-ի կոնսուլտացիոն ախտորոշիչ բաժանմունքի  մաշկավեներոլոգ  

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ