Աստղիկ Հակոբի Հակոբյան

Մաշկաբան- վեներոլոգ

077131686

ԳՆԱՀԱՏԵԼ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2008 _2013թթ. Հայկական բժշկական ինստիտուտ,@նդհանուր բժշկության ֆակուլտետ,բակալավրի որակավորում։


2013_2015թթ. Հայկական բժշկական ինստիտուտ գերազանցությամբ մագիստրոսի որակավորում։


2017_2018թթ. Ստավրոպոլի պետական բժշկական համալսարան,կլինիկական օրդինատուրա մաշկավեներաբանություն մասնագիտությամբ։

       

   Վերապատրաստումներ


2015թ. <<Կանանց ներգրավում@ Միավ_ի նկատմամբ միգրանտների զուգ@նկերների խոցելիության նվազեցման և Միավ_ի վարակի կանխարգելման միջոցառումների իրականացման@>>թեմայով սեմինար վարժանքին։


2016թ. <<Մանկական առողջության միջդիսցիպլինային հարցեր@>>


2018թ.《Նոր@ մաշկավեներոլոգիայում և կոսմետոլոգիայում,անդրոլոգիայում,մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ոլորտում։գիտություն և պրակտիկա》


2018թ. 《Հակամանրէային միջոցների ռացիոնալ օգտագործումն ամբուլատոր պրակտիկայում գինեկոլոգների,ուրոլոգների,մաշկավեներաբանների կողմից》

   

       Գիտական հոդվածներ


2017թ.《<<Զգայուն մաշկի>>համախտանիշ ունեցող հիվանդների բուժում@》։


2018թ. 《Միզասեռական խլամիդինային ինֆեկցիայի ախտորոշման ժամանակակից մեթոդներ@》։

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ